Konkurransedyktige priser

Ordinært salær

I gjeldene regler for god advokatskikk er det blant annet bestemt at vårt salær skal stå i et rimelig forhold til oppdraget og det arbeide som vi har utført. Sentrale momenter i vår salærberegning er derfor medgått tid, oppdragets viktighet og vanskelighetsgrad, opptreden i retten o.l., samt resultatet av det utførte arbeid. Som et veiledende utgangspunkt er vår timepris kr. 1.550,-, men vi forbeholder oss å vurdere denne - opp eller ned - i forhold til de momenter som er nevnt ovenfor. I tillegg kommer 25% merverdiavgift. For en konsultasjon som varer inntil en halv time betales kr. 700,-+ 25% mva. = kr. 875,00,-.


Fri rettshjelp

Du kan få fri rettshjelp hovedsaklig i disse sakstyper: Saker om samværsrett, daglig omsorg og foreldreansvar, opphør av samboerforhold/økonomisk oppgjør etter separasjon, arbeidsrettssaker, oppsigelsessaker i husleieforhold, personskadeerstatning, trygdesaker, saker om voldsoffererstatning, bistand til fornærmede i straffesak. Uavhengig av inntekt og formue, kan du få fri rettshjelp i saker om barnevern og kvinnemishandling, eller erstatningssøksmål som voldsoffer.


Rettshjelpsforsikring

Mange har rettshjelpsdekning i sine forsikringer uten å være klar over det. Vi kan bistå deg med å finne ut om forsikringen din kan dekke advokatutgifter.


Under vår første samtale/konsultasjon gir vi veiledning om de offentlige rettshjelpsordninger, rettshjelpsforsikring m.v.